مرجعی غنی و کامل از نقوش ایرانی
اسلیمی، ختایی، تذهیب، شمسه، لچک ترنج، گل و مرغ، کاشی کاری، پترن و بافت، حاشیه و کادر و ...
نوع تصویر: وکتور (برداری)
کد تصویر: 05103655
فایل های موجود:
اندازه: نامحدود
قیمت: 28000 تومان
قاب و حاشیه اسلیمی
مطلبی برای نمایش وجود ندارد.