مرجعی غنی و کامل از نقوش ایرانی
اسلیمی، ختایی، تذهیب، شمسه، لچک ترنج، گل و مرغ، کاشی کاری، پترن و بافت، حاشیه و کادر و ...
نوع تصویر: عکس (پیکسلی)
کد تصویر: 14705030
فایل های موجود:
اندازه:
قیمت: 12000 تومان
کاغذ بافت‌دار
مطلبی برای نمایش وجود ندارد.