مرجعی غنی و کامل از نقوش ایرانی
اسلیمی، ختایی، تذهیب، شمسه، لچک ترنج، گل و مرغ، کاشی کاری، پترن و بافت، حاشیه و کادر و ...
نوع تصویر: وکتور (برداری)
کد تصویر: -
فایل های موجود:
اندازه: نامحدود
قیمت: 146000 تومان 96000 تومان
پکیج ۱۰تایی شمسه
مجموعه ۱۰ شمسه ایرانی به صورت وکتور این پکیج با تخفیف ۵۰ هزار تومانی ارائه شده است.